Geen producten in je winkelmand.

Kwaliteit van de grondstoffen

Symbio garandeert steeds de beste kwaliteit voor alle planten, vitaminen en mineralen.

De kwaliteit van de planten

Alle planten worden volledig op natuurlijke wijze gekweekt. Niet alleen worden de gronden op voorhand gecontroleerd op de aanwezigheid van giftige stoffen, maar ook de plantjes zelf. Uiteraard gebruiken de kwekers zelf ook geen pesticiden, insecticiden of scheikundige meststoffen. Verder worden de planten gekweekt in de meest geschikte grondsoort en in hun natuurlijke kader (volle zon, half schaduw,…). Dit is essentieel voor de kwaliteit van de plant. Hiermee gaat Symbio zelf verder dan wat nodig is voor de toekenning van het biologische label.

Het grootste deel van de tincturen is geproduceerd uit planten die voldoen aan deze natuurlijke vereisten.  Door het gebruik van planten van natuurlijke kwaliteit, zijn de kleur en de smaak van onze tincturen soms sterk uitgesproken. Dit is het gevolg van de hoge concentratie aan werkzame inhoudsstoffen en etherische oliën die in deze planten aanwezig zijn.

Ook bij de productie van de plantenpreparaten hanteert Symbio bijzonder strenge richtlijnen:

 • Symbio gebruikt geen geïsoleerde inhoudsstoffen uit planten, maar altijd het geheel van de plant. Want elke vorm van biochemie, zowel de natuurlijke als de kunstmatige vorm, kan tot te vermijden bijwerkingen leiden;
 • Het grootste deel van de plantenpreparaten is gemaakt van verse planten;
 • Er wordt rekening gehouden of de geoogste kruiden:
  • onmiddellijk verwerkt moeten worden (bvb. Echinacea purpurea),
  • een tijdje moeten blijven liggen (bvb. Valeriana officinalis),
  • gedroogd moeten worden en pas na een langere tijd mogen gebruikt worden (bvb. Rhamnus frangula (vuilboombast): de 1 jaar oude drogerij veroorzaakt geen braken, krampen, of bloederige diarree, de verse bast doet dat wel);
  • Bij de oogst van planten wordt, naast de juiste weersomstandigheden en de juiste plant of plantendelen, wordt ook rekening gehouden met de maankalender en met het uur van de dag waarop geoogst wordt. Dit komt omdat de inhoudsstoffen van planten variëren tijdens het verloop van de dag. Deze ervaringsgegevens zijn opgenomen in het lastenboek van de productie;
  • Bij de planten die vers kunnen en mogen verwerkt worden, gebeurt dit binnen de 2u na het oogsten;
  • De vervaardiging van de tincturen gebeurt volgens het ‘Homöopathisches Arzneibuch’ (Homeopatisch artsenijboek, afgekort H.A.B.). Deze voorschriften zijn voor elke plant op zo’ n manier opgesteld dat de inhoudsstoffen in de juiste concentraties geëxtraheerd worden.

De kwaliteit van de vitaminen

De vitaminen die Symbio gebruikt, moeten:

 • ofwel volledig natuurlijk zijn ofwel zo kort mogelijk bij de natuurlijke vorm aansluiten;
 • van de best opneembare vorm zijn;
 • van een gistvrije cultuur zijn;
 • wateroplosbaar zijn, zelfs de vetoplosbare vitaminen A en E voldoen aan de CWS norm (= Cold Water Solution: een in koud water oplosbare vorm om geen opstapeling van vetoplosbare vitamines in de lever te creëren), zodat een eventueel teveel aan deze vitaminen via de urine uitgescheiden wordt.

De kwaliteit van de mineralen

De mineralen en sporenelementen worden nooit in chemisch elementaire vorm (anorganische vorm) in supplementen verwerkt, maar wel gebonden aan een organische dragermolecule. Het al dan niet organisch zijn van de dragermolecule bepaalt meestal de mate waarin het mineraal door het lichaam opgenomen wordt.

Calcium bvb. is als grondstof beschikbaar in verschillende verbindingen, waaronder calciumcarbonaat (een anorganische verbinding) en calciumgluconaat (een organische verbinding). Omdat het lichaam gewoon is om organische verbindingen (vitamines, vetten, eiwitten e.d.) te assimileren, is het niet verwonderlijk dat van de gluconaatvorm tot 10 maal meer door het lichaam opgenomen kan worden dan van de carbonaatvorm. ‘Meer’ staat dus niet altijd synoniem aan ‘beter’. Van een voedingssupplement dat 50 mg calciumgluconaat bevat, neemt het lichaam evenveel elementair calcium op als van een supplement dat 500 mg calciumcarbonaat bevat.

Verder worden de vitaminen en mineralen altijd in de juiste verhoudingen tot elkaar verwerkt bij Symbio, zodat er geen onevenwichten kunnen optreden en het synergetisch effect tussen de nutriënten van de preparaten maximaal is. Van elke grondstof is een analysecertificaat van zuiverheid op het bedrijf aanwezig.

Over ons

Symbio is een familibedrijf van meer dan 30 jaar ervaring.

Onze visie

Het sleutelwoord van onze visie is harmonie.

Veelgestelde vragen

Zijn de producten echt 100% natuurlijk?